Uncle-DOS on June 30th, 2010

今日是民生書院幼稚園畢業旅行,老師在車上呼籲各家長切勿將民生書院幼稚園畢業禮拍攝片段放置上網,多謝各家長合作。

Leave a Reply